REFLEXIÓ SOBRE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Finalment, després d’haver tractat aquest tercer problema i com he dit anteriorment al començament del meu blog, la intel·ligència emocional és l’habilitat per prendre consciència de les pròpies emocions i la dels altres i saber regular-les. 

Com a futurs docents, hem de tenir en compte sempre l’autoconcepte i l’autoestima dels alumnes.

Hem pogut comprovar, gràcies a la lectura d’Isabel Solé, que aquests dos aspectes influeixen molt en el rendiment acadèmic dels alumnes. A més, també hem pogut observar que la visió dels mestres cap als alumnes també pot millor o empitjorar el rendiment acadèmic. És per això, que sempre hem de tenir en compte la motivació dels alumnes i ajudar-los a tenir una actitud positiva a l’aula, ja que això els ajudarà a enfrontar els reptes de la vida.

D’altra banda, al principi d’aquest problema, tenia molt clara la idea que no s’hauria d’implantar una assignatura que únicament tractés l’educació emocional. Actualment, em reafirmo en aquesta idea ja que penso que els alumnes tractarien aquesta assignatura com un “esbarjo”. Tot i que també penso que és una gran oportunitat per crear un ambient d’empatia a l’aula entre els alumnes i juntament amb el mestre. 

Per això, opino que l’educació emocional s’hauria de tractar en totes les assignatures i s’hauria de preparar a tots els docents per a poder enfrontar-se amb un possible conflicte a la seva aula.

L’educació emocional és una molt bona oportunitat per treballar amb els alumnes, ja que gràcies a que hem pogut buscar informació sobre quines escoles la tracten i quines no, com per exemple el vídeo que anteriorment he mencionat al meu blog d’una escola al Japó, hem pogut observar que els resultats acadèmics són magnífics. Els alumnes es troben en confiança amb el mestre i amb els seus companys de classe i això proporciona una major facilitat per aprendre.

Tot i que és un tema bastant actual en l’àmbit de l’educació i que hi ha escoles que ja comencen a tractar l’educació emocional, animo als docents i futurs docents a tractar-la dins de la seva aula i sobretot a formar-se amb l’ajuda dels psicopedagogs del centre.

“ La nostra disposició emocional determina la nostra habilitat per aprendre”

Imagen

—
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s