Resum: “enseñar: crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas”

Javier Onrubia, autor d’aquesta darrera lectura, tracta dos grans temes:

– Ajuda ajustada.

– Crear zones de desenvolupament pròxim i intervenir en elles: processos i criteris.

En primer lloc, basant-nos en el constructivisme, hem de tenir en compte dos conceptes claus. Primerament, cal saber que per l’alumne, l’aprenentatge escolar és un procés actiu. D’altra banda, aquest concepte d’ensenyament l’hem d’entendre com una ajuda en el seu procés d’aprenentatge. Sabem que és important crear una ajuda ajustada en aquest procés d’aprenentatge ja que gràcies a això ajudem a crear una zona de desenvolupament pròxim entre alumne i professor.

Tot i que apliquem aquesta ajuda ajustada, trobem la necessitat de l’alumne per connectar amb els seus esquemes de coneixement. Com a futurs mestres, és important conéixer aquests esquemes i ser capaços d’impulsar aquests coneixements previs i intentar que mai es deixin de treballar, alhora que introduïm nous conceptes.

D’altra banda, Javier Onrubia, també menciona dues característiques necessàries per a que es pugui donar aquesta ajuda ajustada: la interacció entre alumne i professor, i la mateixa interacció entre els alumnes.

  • Professor-alumne:

Si volem que l’ajuda sigui contundent hem d’intentar que es pugui ajustar a les característiques del moment i del context, com he dit anteriorment, partint sempre  dels coneixements previs de cada alumne. Així doncs, el mestre ha d’incitar a situacions perquè es creien zones de conflictes (sorgeixin preguntes sobre els significats) i així es pugui anar modificant fins a entendre tot el que el mestre vol que aprenguin. 

Com a mestres, hem de tenir clar que hem de ser exigents amb els nostres alumnes, però no vol dir que ser exigent sigui similar a ser autoritari. Hem de ser exigents sempre donant aquesta ajuda ajustada, ja que sabem els coneixements i fins on poden arribar els nostres alumnes.

Seguint amb aquesta interacció entre professor i alumne, Javier Onrubia menciona vuit criteris importants per aquest procés de creació de zones de desenvolupament pròxim:

  1. Otorgar significats als continguts per a que l’activitat adquireixi un major significat per l’alumne,
  2. Adaptar materials i mètodes d’ensenyament per impulsar la participació de tots els alumnes en les activitats proposades.
  3. Fomentar les relacions emocionals (seguretat i confiança) sense deixar de banda l’interés pel coneixement propi.
  4. El docent ha de tenir una actitut constant d’avaliació i ajustar la seva planificació, la seva metodologia i les activitats.
  5. Estimular la utilització dels coneixements que s’estan adquirint.
  6. Crear una relació entre els nous coneixements i els coneixements previs.
  7. Utitlizar un llenguatge clar per evitar malentesos.
  8. Utilitzar l’experiència com a forma d’aprenentatge.
  • Alumne/alumne:

Aquestes interaccions entre alumnes alimenten a la creació de les zones de desenvolupament pròxim. En aquest tipus d’interacció podem trobar tres característiques: diferents punts de vista sobre un tema, aquesta visió ha de ser moderada, elaborar un llenguatge adequat a l’hora d’exposar un punt de vista, i la última característica és la demanda de la coordinador de rols, com donar ajuda i ser rebuda.

Finalment, l’autor Javier Onrubia parla de les tasques del professor. Aquest, ha tenir una planificació molt estricta sobre el que vol ensenyar, ha de ser estricte en l’observació del dia a dia dels seus alumnes, i sobretot ha de tenir sempre en compte què passa dia a dia dins la seva aula. Així doncs, cal dir que el professor s’ha d’adaptar a la seva aula tenint en compte la diversitat d’alumnes, ja que cap alumne serà igual a un altre. I finalment cal dir, que el professor ha de ser un guia i una ajuda en l’aprenentatge dels seus alumnes que ho aconseguirà creant un clima de confiança i empatia dins l’aula.

Imagen

FONT: Javier Onrubia. (1997) Enseñar : crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas Capítulo 5. El contructivismo en el aula. Editorial Graó.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s