LES ESCOLES RURALS

  • Què són les escoles rurals? 

Les Escoles Rurals són centres educatius amb un entorn rural. En aquestes escoles s’imparteixen els cursos escolars d’educació infantil i educació primària. S’anomenen rurals ja que acostumen a estar en un entorn on hi ha poca gent (un petit poble) i acostumen a ser petites escoles. Al ser un poble petit, el nombre d’alumnes, per tant, és molt reduit (fins i tot 9 alumnes en tota l’escola).

  • Quines característiques presenten aquestes escoles?

Aquestes escoles principalment es caracteritzen per tenir alumnes de diferents edats en una mateixa aula. És evident doncs, que si el nombre d’alumnes és reduït, el de docents també ho és, i en molts casos, el docent realitza la tasca de docent impartint totes les assignatures i a la vegada també fa de director/a.

D’altra banda, com he dit anteriorment, aquestes coses només imparteixen educació infantil i educació primària, seguidament, els alumnes han de seguir l’escolarització fora d’aquestes escoles.

Com hem pogut observar gràcies a una visita a una escola rural i gràcies a la pel·lícula “Ser y tener” que els alumnes de les escoles rurals presenten un bon nivell d’aprenentatge, i que el fet d’estar en contacte amb alumnes de diferents edats, afavoreix el treball cooperatiu i alhora aquests alumnes són molt més autònoms. 

D’altra banda, el fet de que hi hagi pocs alumnes, l’atenció del mestre és més individualitzada, i per tant això afavoreix molt més a l’adquisició de coneixements.

Pel que fa a la metodologia, el docents de les escoles rurals, imparteixen les mateixes matèries que una escola tradicional (ciències socials, anglès, educació física, etc), però ha fan partint sempre de l’experiència. Ja que els alumnes d’aquestes escoles realitzen moltes excursions i posen en pràctica tots els coneixents que s’estan adquirint.

  • Avantatges de les escoles rurals:

– Major interacció entre professor i alumne.

– Participació familiar.

– Més autonomia i responsabilitat per part dels alumnes.

– Contacte amb la naturalesa.

– Ensenyança individualitzada.

– Convivència amb alumnes de diferents edats = procés de socialització.

  • Opinió personal:

Personalment penso que les escoles rurals són centres educatius molt diferent a les escoles tradicionals. Tot i que s’imparteixen les mateixes matèries, la metodologia és diferent. En aquestes escoles l’atenció és individualitzada i el fet d’estar en contacte amb alumnes de diferents edats afavoreix molt a l’autonomia. Opino que aquesta metodologia és molt correcta i gràcies a una visita he pogut observar l’empatia i la confiança que es respira en aquestes aules. 

Així doncs, com a futura docent, penso que les escoles tradicionals haurien de fixar-se en aquesta metodologia i impartir molt més les matèries des del punt de vista de l’experiència i l’observació.

Imagen

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s